tag/berkenrode

Hoort uw hart bij gamen, maar bent u diezelfde beu? Verfraai uw dag met het swanki-spel free spins no deposit uk 2021. Een heldere animatie en aangenaam geluid maken uw dag in ieder geval goed. Game is geschikt voor laptop, pc thuis of mobiel apparaat: zowel de reguliere als de mobiele versie van de site zijn beschikbaar. Maar als je iets anders wilt, kan ik je opvrolijken. Heldere, grappige, winstgevende en gevarieerde spellen wachten al op gokkers op de site. Het is de hoogste tijd om niet alleen het spel te veroveren en van het proces te genieten, maar ook al je opwinding en vindingrijkheid te gebruiken om het winnende spel te voltooien. Ik verzeker je dat je niet alleen een geweldige reis zult hebben tijdens het spelen van dit spel, maar dat je ook zult opscheppen over je winst! Speel en grijp het moment! De meest voordelige roulette samen met online poker met onze site super jackpot. Ga naar en koop enorme add-ons! Berkenrode – Berkenrode Heemstede

Illegale pers in Heemstede tijdens de WOII

Een illegale drukwerk in werking (NIOD)

In Nederland herdenken we op 4 mei onze oorlogsslachtoffers; op 5 mei vieren we de vrijheid. En 3 mei is de dag van de persvrijheid. In 1993 hebben de Verenigde Naties 3 mei tot Internationale Dag van de Persvrijheid uitgeroepen, met als doel de beginselen van de persvrijheid meer onder de aandacht te brengen en deze wereldwijd te bevorderen. Het idee voor deze Internationale Dag van de Persvrijheid is afkomstig van de Algemene Conferentie van de UNESCO van 1991, waar erkend werd dat een vrije, pluriforme en onafhankelijke pers een essentieel onderdeel is van elke democratische samenleving. Houd je vehicle spelletjes spelen? Ga naar delaware crazy monkey slots. Ser is actually voor jou het beste aanbod!

Wat is er bekend over de  verspreiding van illegaal nieuws in Heemstede tijdens de Tweede Wereldoorlog?

Illegale pers in Heemstede 1940-1945

Gedurende de Tweede Wereldoorlog verschenen in ons land ruim 1200 ondergrondse bladen, van welke Het Parool, Trouw, Vrij Nederland en De Waarheid het meest bekend zijn. In Heemstede zijn in totaal 12 verschillende bladen gemaakt.

Enkele bekende uitgaven waren: Katinpers [afkorting van Katholieke Informatiedienst) door F. Armand Nieveen van Dijkum; “Luctor et Emergo” van de gebroeders F. en F.J. Wijkhuizen en vooral de Patriot, met als medewerker de in het concentratiekamp Neuengamme omgekomen verzetsman N.K.J. van Waas, alsmede in de redactie journalist Ben Korsten, die in de na-oorlogse katholieke politiek als “eerste spindokter” een rol speelde en in Heemstede is begraven (Korsten stond ook model in de film: “De Mannetjesmaker”).

De verspreiding vond plaats via o.a. A.A.M. van der Heijden en C.A.W. Warmerdam. Voorts verscheen in Heemstede-Aerdenhout o.a. “The Times”, een plaatselijke nieuwsuitgave van Vrij Nederland, welke werd geredigeerd door H.M. Mos, A. Moorman en K. de Vries (een ondergedoken Joodse zakenman uit Amsterdam). Bedoeling van “De Patriot” was de verzetsgeest aan te wakkeren bij hen die niet naar de Geallieerde zenders durfden te luisteren. Na de verplichte inlevering van radiotoestellen werd de vraag naar exemplaren steeds groter en bereikte zelfs een oplage van 6.200 stuks. Weinig materiaal is bewaard gebleven. Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie beschikt over een onvolledige, maar uitgebreide verzameling, die voor wat Heemstede en Aerdenhout betreft (in Bennebroek verschenen voor zover bekend geen ondergrondse bladen) thans op microfische is vastgelegd.  De door de Vereniging Oud-Heemstede-Bennebroek verworven verzameling van illegale bladen op microfiche betekent een belangrijke aanwinst. Via een reader-printer kan dit informatiemateriaal worden geraadpleegd. Enige tientallen originele bladen zijn bovendien in de loop van de tijd verzameld. Hieronder volgt een overzicht van in Heemstede vervaardigde ondergrondse nieuwsbladen, aan de hand van een door L.E. Winkel uitgegeven katalogus: “De ondergrondse pers 1940-1945′ (‘s-Gravenhage, 1954).

– Berichtendienst van de B.B.C. /Heemstede. Juni 1943 tot 1 augustus 1944. Dagelijks getypt nieuws. Oplage: 4-30 stuks.

– The Dutch Times; nieuws uitgave van Vrij Nederland. /Heemstede. 18 october 1944 – 7 november 1944. Dagelijks gestencild nieuws in een oplage van circa 500 exemplaren.

Katinpers /Heemstede. Zomer 1943 tot mei 1945 (legaal voortgezet). Dagelijks aanvankelijk getypt, vanaf medio januari 1945 gestencild. Oplage onbekend.

Voorbeeld van stencil Katinpers, 15 april 1945

Voorbeeld van stencil Katinpers, 15 april 1945

– Luctor et Emergo; voor vrijheid, waarheid en recht. Heemstede. 19 october 1944 – 12 februari 1945. Dagelijks gestencild nieuws in 100 – 200 exemplaren. – Men Fluistert. /Heemstede-Aerdenhout (?) 1944 – eind december 1944; april 1945. Dagelijks gestencild nieuws. Oplage omstreeks 700 stuks. (“Men Fluistert” was een uitgave van de Haarlemse “Je Maintiendrai”-groep).

– Middagpost. /Heemstede. April 1945. Verscheen 2x per week gestencild. Oplage 6000.

– Nieuws-Bulletin; met het laatste woord van het Westfront./Heemstede. 25 maart 1945. 1 maal verschenen in gestencilde vorm in een oplage van 500, door voormalige uitgevers van “Luctor et Emergo”.

– Officieel orgaan “Driehoek” /Heemstede. Eind october 1944. Dagelijks gestencild nieuws. Oplage: 2000 stuks.

– De Patriot./Heemstede (?) 1943 – (?) 1944, twee-wekelijkse gestencilde uitgave met opinie-artikelen. Oplage: 80-100 stuks.

– De Patriot. /Heemstede. 1 augustus 1944 – 8 juni 1945 (legaal voortgezet). Dagelijks gestencild nieuws. Oplage: 30 – 6200 exemplaren.

– The Times; nieuwsuitgave van Vrij Nederland. /Heemstede-Aerdenhout. 8 november 1944 – 6 mei 1945. Dagelijks gestencild nieuws in 500-600 stuks.

Voor vrijheid, waarheid erfrecht./Heemstede. Juni 1943 – october 1944. Aanvankelijk wekelijks, later 3 tot 4 maal per week getypt nieuws in een oplage van 12 – 15 exemplaren.

Katinpers Heemstede, 23-11-1945

Katinpers Heemstede, 23-11-1945

Een illegale drukwerk in werking (NIOD)

Een illegale drukwerk in werking (NIOD)

Bron: librariana

Berkenrode Heemstede in WOII

Intocht van de Canadese strijdkrachten op de Herenweg ter hoogte van de vroegere Henricus-ulo. 1945 XVI.2.28, door: Fotograaf, Noord-Hollands Archief / Gemeente Heemstede, KNA003004517

Foto: Intocht van de Canadese strijdkrachten op de Herenweg ter hoogte van de vroegere Henricus-ulo in 1945

In Nederland herdenken we op 4 mei onze oorlogsslachtoffers; op 5 mei vieren we de vrijheid. Wat is er bekend over Berkenrode, Heemstede in de periode van de Tweede Wereldoorlog?

Samengesteld in opdracht van Het Nationaal Instituut en de Nederlandse Jeugdgemeenschap. Heemstede, De Toorts, 1946.

Samengesteld in opdracht van Het Nationaal Instituut en de Nederlandse Jeugdgemeenschap. Heemstede, De Toorts, 1946.

scan02931

Vooroorlogse foto van huize Berkenrode

Bewoners Berkenrode tijdens de Tweede Wereldoorlog

Er is veel bekend over de Tweede Wereldoorlog in Heemstede, zo ook over de bekende oud-bewoners, familie Bomans, van landhuis Berkenrode.

Heer van Berkenrode E.H. van Eeghen 

Ernst Henri van Eeghen woonde in de verbouwde stallen en koetshuis van de Van Wickevoort Crommelins.

In het laatste oorlogsjaar sloot hij zich aan bij de Canadese bevrijders, vocht in Indië, stimuleerde de zending en het missiewerk op Nieuw-Guinea, pleitte voor de vrijlating van Christelijke dissidenten in Russische gevangenissen en handelde in Afrika.

Het brede wit gepleisterde herenhuis aan de Herenweg was al vanaf 1933 verhuurd, eerst aan de familie Bomans en na de Tweede Wereldoorlog kreeg het een andere bestemming als kantoor en atelier van het luxe handschoenenbedrijf Laimböck.

Familie Bomans wonend in landhuis Berkenrode

In het grote huis met afhankelijk van de telling 21 tot 23 kamers en een enorme keuken, hadden alle kinderen voor zover thuiswonend een eigen kamer. De werkkamer van scholier Godfried bevond zich achter de monumentale trap in de noordelijke uitbouw van het pand. Hier schreef hij tot 1937 het toneelstuk ‘Bloed en Liefde’, ‘Sprookjes’ en delen van ‘Pieter Bas’, verder de aanzet tot ‘Erik’.  Zijn slaapkamer boven deelde Godfried met  broer Rex. Moeder Bomans heeft er nog tot de Bevrijding gewoond.

In de laatste bezettingsjaren hebben hier tijdelijk de families Van Ogtrop, Dólleman, en Bouwman onderdak gevonden, onder wie ook de latere televisiepresentatrice Mies Bouwman. Verder is overdag gastvrijheid verleend aan zo’n 18 tot 23 Broeders van de Christelijke Scholen van J.B. de la Salle. Volgens Jan Bomans is het huis driemaal door de Wehrmacht en de Grüne Polizei omsingeld geweest, maar zij hebben tijdens hun razzia’s niemand kunnen wegvoeren, omdat men zich tijdig in het bos kon verstoppen. Wanneer de bel op het dak luidde betekende dat ‘alles veilig’ was.

Mies Bouwman zei in een interview in 1962 over het verblijf aan journalist J.van den Berg: “We zaten in dat schitterende huis omgeven door een prachtige tuin en er gebeurde eigenlijk niets wat je als 12-jarige [feitelijk was ze in 1944: 15. H.K.] erg vond. Als je honger had, kreeg je van de keukenbroeder een boterham met kaas, als je bang was, deden de Bomans-jongens gek. Er waren zoveel mensen met verhalen, zoveel spellen die gespeeld konden worden in al die gangen en nissen. Natuurlijk werd er over de oorlog gesproken maar voor ons was het interessanter dat broeder Andreas achters ons (dienst)meisje Corrie aanzat, die in het bad sliep omdat er geen bed meer was.”  In een gesprek met Ted van Turnhout vertelde Mies Bouwman in 2001 verder vanuit haar herinneringen onder meer dat haar vader vanaf 1941 directeur was van de Bata-schoenenfabriek in het Brabantse Best. Eind april 1943 brak bij Philips in Eindhoven een grote staking uit die oversloeg naar de Bata. De Duitsers eisten van Bouwman dat die de staking zou breken, maar dat wilde hij niet en mogelijk na contact met zijn voormalige mede-gedeputeerden in Noord-Holland verhuisde de familie naar het grote huis op Berkenrode.

“In dat huis woonde mevrouw Bomans, samen met zoon Jan. Vader Bomans was inmiddels overleden. Godfried kwam af en toe en ging weer terug naar zijn huis op de Zonnelaan in Haarlem. Rex zag ik soms, maar Wally en Arnold die in een klooster zaten heb ik daar nooit gezien. Wij kregen de voorkamer, waar een prachtige vleugel in stond. Vanuit de kamer liep een trappetje naar boven en daar woonde mevrouw Bomans, die er een zit- en slaapkamer had. Achterin was de keuken en als je voor het huis stond, was links ook nog van alles, een kamer en nog een kleine kamer, nou ja, echt gigantisch. Op zekere dag kwam er een ander gezin: de familie Thierry de Bye Dólleman. Het gezin telde drie of vier kinderen. En de Dóllemannen kregen als woongedeelte dat linkerstuk. Boven waren een heleboel slaapkamers. Toen was er al ene mevrouw Ogtrop in het huis, een zeer chique dame. Ze had een zuster bij zich, mevrouw Six en die naaide al die mooie kleren, herinner ik me. Vlak voor de hongerwinter werd het pas echt druk. De Broeders van De La Salle die enkele scholen in Heemstede hadden, moesten uit hun Broederhuis vertrekken omdat de Wehrmacht het gevorderd had. Daar kwam et hele span Broeders naar Berkenrode en dat ging de zolder op. Hier werden in de haast enkele afscheidingen gemaakt (…) Met de Broeders konden we goed opschieten, maar met mevrouw Bomans niet zo. We waren eigenlijk een beetje bang voor haar. Het was een norse vrouw en ze zag er ook bepaald niet kind-vriendelijk uit. Ze was altijd in het grijs of zwart gekleed, had een bos haar en felle ogen. Dat lawaai in huis vond ze ook maar niets, dus we werden geregeld zeer streng toegesproken (…)”. Na de Bevrijding was er feest op de hoek bij Berkenrode waar een bandje zat en werd gedanst en gezongen. Spoedig is de familie Bouwman toen verhuisd naar de Heemsteedse Dreef en bleef eigenlijk alleen de band met Godfried.

Foto uit augustus 1944 toen naast Broeders van De la Salle de families Ogtrop, Dólleman en Bouwman onderdak vonden in het huis Berkenrode van mw. Bomans. Helemaal rechts geknield is de latere televisiepresentatrice Mies Bouwman.

Foto uit augustus 1944 toen naast Broeders van De la Salle de families Ogtrop, Dólleman en Bouwman onderdak vonden in het huis Berkenrode van mw. Bomans. Helemaal rechts geknield is de latere televisiepresentatrice Mies Bouwman.

De evacué’s op Berkenrode in 1944 achter het huis gefotografeerd.  Staande de Broeders van De La Salle (1)met in het midden Henk Bouwman en uiterst rechts het dienstmeisje Corrie. Op de voorste rij van links naar rechts: Freule Van Lennep, vader M.Thierry de Bye Dólleman, Paul Bouwman, moeder Bouwman, Tineke Bouwman, Broeder-directeur Eduard, en tussen haar dochtertjes Annemarie en Jetty moeder Thierry de Bye Dólleman, dan vader L. Bouwman en dochter Mies Bouwman. (1) O.a. broeder Willibrord Klomp, broeder Alexius Steers, broeder Willibrordus Geerling (staande 7e van links), broeder Wilhelmo de Heer, broeder Gabriël Straetmans, broeder Hubertus van den Berg. Vooraan in het midden broeder-directeur Eduard.

Na de Bevrijding bleef mevrouw Bomans-Reynart nog enkele jaren op Berkenrode wonen. Mevrouw Bomans-Reynart overleed op 2 december 1955, toen woonachtig aan de Koediefslaan.

Buitenplaats Berkenrode, Herenweg met Kennemeroord, Overbos "Berkenrode", Kennemerduin, Oude Posthuisstraat, r.k. kerk, Kerklaan. 1926 XI.1.18

Luchtfoto van Berkenrode, tussen Leidsevaart (onder) en de Herenweg met rechtsboven de St.Bavokerk (1926)

Bron: librariana

Landhuis Berkenrode als veilinglocatie voor het lustrum van Audentes Fortuna Luvat

Jet Naber figureert voor Godfried Bomans

Jet Naber figureert voor Godfried Bomans

Vrijdag 11 maart: De locatie van de veiling voor het lustrum van Audentes Fortuna Luvat was voor mij heel bijzonder. In Berkenrode aan de Herenweg in Heemstede probeerden de ouders van de dispuutgenoten van Anne van Heck elkaar de loef af te steken, maar ik verdwaalde in mijn gedachten naar een van de beroemdste inwoners van dit landhuis.
De familie Bomans, onder wie Godfried, woonde hier van 1933 tot 1945. Toen ik nog in Hillegom woonde, fietste ik vaak langs dit landhuis op weg naar Haarlem. En zelfs na de dood van Godfried in 1971 bleef ik stil hopen nog een glimp van mijn favoriete schrijver op te vangen. Alsof een van zijn sprookjes zou uitkomen.

Vanavond mocht ik dus in gewijde omgeving vertoeven. Zijn naam viel nooit, maar ik was in gedachte bij hem. En daarbij dacht ik ook veel aan mijn Deventer vriend Daan Fens die Godfried persoonlijk heeft gekend omdat hij door zijn vader Kees veel in literaire kringen kon vertoeven. Heel bijzonder.

Ben bang dat Godfried zich erg met zijn pen had uitgeleefd over wat ik die avond mocht meemaken. Want sommige vaders waren zo blind verliefd op hun dochter (of status) dat ze geen grens meer kenden bij het bieden. Aan het einde van de avond staakte de teller bij ruim 40.000 euro….

In deze wereld van mannelijk geweld stond ook Jet Naber haar mannetje. Jet heb ik door het hockey mogen ontmoeten bij Kampong waar haar dochter Sophie samenspeelde met Anne. Bij het dispuut van Audentes zijn de ‘jonkvrouwen’ weer herenigd.

Jet is een vrouw waar je niet omheen kan. Maar ook een vrouw met een hart van goud, ook voor haar hockeymeiden. En tussendoor werkt ze voor oa Loyens Loeff en De Brauw Blackstone Westbroek op Champions League niveau als het gaat om vastgoed. Heb gevraagd of zij wilde figureren voor dit stukje over Godfried Bomans. Dat deed ze met stijl en verve. Dank voor deze vriendendienst!

Voor meer informatie over landhuis Berkenrode kunt u terecht op deze website of neem contact met ons op.

Bron: PoosConnections

Besteedbaar inkomen Heemstede boven gemiddeld!

Gemeente Heemstede: Waar staat je gemeente

Bekend is dat Heemstede op plaats 3 staat van de meest leefbare gemeente van Noord-Holland. Daarnaast hebben wij Heemstede geanalyseerd op ‘waar staat je gemeente‘. Hieruit blijkt opnieuw dat Heemstede een ideale plek is om uw bedrijf te bevestigen.

Hoger besteedbaar inkomen in Heemstede

Ten opzichte van Noord-Holland scoort Heemstede op alle vlakken van werk en inkomen positiever in de cijfers. Het gemiddeld besteedbaar inkomen van Heemstedenaren ligt hoger, met maarliefst 28800 euro per persoon ten opzichte van 21900 euro per persoon gemiddeld in Noord-Holland. Voor huishoudens geldt dat Heemstede een gemiddeld inkomen heeft van 47600 euro. In Noord-Holland is het gemiddelde inkomen per huishouden 35100 euro. Dit zou voor u een van de redenen kunnen zijn om uw bedrijf hier te vestigen.

Wilt u meer weten over Heemstede? U kunt alle cijfers bekijken op waar staat je gemeente.

Meer weten over het huren van Berkenrode Heemstede? Kijkt u gerust verder op onze website.

Handschoenenfirma Laimböck gevestigd op Berkenrode

Handschoenen firma Laimböck was gevestigd op Berkenrode

Handschoenenfirma Laimböck is lang verbonden geweest aan zowel Berkenrode, Klein Berkenrode als Oud Berkenroede.  De naam Laimböck is oorspronkelijk afkomstig uit Tirol. Laimböck is fabrikeur van met de hand vervaardigde kwaliteitshandschoenen. Laimböck bestaat sinds 1831 en heeft meer dan 200 verkooppunten in Nederland.

Vestigen van Laimböck op landhuis Berkenrode

Het bedrijf dat zich na de oorlog vestigde in landhuis Berkenrode, is het bekende handschoenen merk Laimböck. R. Laimbock en zijn familie huurde het landhuis sinds 1945 van mevrouw Olga Ernestine Henriëtte van Eeghen (weduwe van Hendrik van Wickevoort Crommelin die van 1889-1939 leefde). Op Berkenrode werd een productie opgezet onder de naam: Joh. Laimböck Jr. Handschoenenindustrie NV. De bedrijfsleider bij de onderneming was de heer J.B.de Wolf. In die periode tot 1965 waren hier 150 medewerkers werkzaam. Men werkte ook veel vanuit huis, waar ook veel handschoenen destijds met de hand zijn afgewerkt. Zowel in Nederland als in België waren meer dan duizend thuiswerkers betrokken bij de productie.

Medewerkers in het bedrijf van Laimböck aan de Herenweg in Heemstede

Medewerkers in het bedrijf van Laimböck aan de Herenweg in Heemstede

Productie in landhuis Berkenrode

Aan de zuidgevel van het landhuis, de kamer op de oostzijde, waren geen ramen op het zuiden. Het was de mode in 1800 om geen zon in de kamer te laten komen, omdat het behang en de meubels dan zouden verschieten. In de periode dat Laimböck zich gevestigd had, was dit ook de ruimte waar het kantoor zich bevond. Uiteindelijk zijn de ramen wel in de zuidgevel in 1947 aangebracht. Op de eerste verdieping waren de naaiateliers van Laimböck en op de tweede verdieping de coupeur-, snij- en stansafdeling. De hal gaf, en nu nog steeds, het landhuis een prachtige entree.

De productie was tot 1979 voornamelijk op landhuis Berkenrode. De productie werd daarna overgebracht naar landen in oost Europa, omdat de loonkosten hoog waren vergeleken met daar.

Na het overlijden van J.B. de Wold had de heer Ruud Laimböck de leiding van het bedrijf overgenomen. Tevens werd er in de zeventiger jaren het assortiment van Laimböck uitgebreid met lederwaren, koffers en meer. Vanwege deze uitbreiding werd de naam van het bedrijf aangepast naar: Laimböck Handschoenen en Lederwaren NV.

De familie Laimböck en het personeel tijdens een jubileumviering op Berkenrode

De familie Laimböck en het personeel tijden een jubileumviering op Berkenrode

Uitsnede foto jubileum met in het midden de heer en mevrouw Laïmböck, links hoofdinspecteur van politie Berentsen en rechts gemeentesecretaris N.Vos van Heemstede

Uitsnede foto jubileum met in het midden de heer en mevrouw Laïmböck, links hoofdinspecteur van politie Berentsen en rechts gemeentesecretaris N.Vos van Heemstede

In 1985 is een Joint Venture handschoenen productie in Surabaja opgezet. Het gehele gerenoveerde machine-park werd vanuit Heemstede naar Indonesië verscheept. In 1984 heeft de heer Ruud Laimböck het pand aangekocht van de heer E.H. van Eeghen. En twee jaar later, in 1986, kreeg hij toestemming een nieuwbouw-vleugel te realiseren. Door de toegenomen handel had men onvoldoende ruimte voor het groeiende volume van de goederen op landhuis Berkenrode. De ontwerpen van deze uitbreiding, alsmede de interne latere renovatie van het hoofdhuis kwamen van het architectenbureau Piet Koster te Heemstede. Het bestaande koetshuis werd opgeknapt en ingericht als kantine. Deze werd geïntegreerd in de nieuwbouwvleugel.

Renovatie in de jaren 80 voor landhuis Berkenrode

Het hoofdhuis is in 1987 helemaal vernieuwd. Op de eerste verdieping zijn er diverse kantoren gerealiseerd. De lage zware houten zolderbalken op de tweede etage zijn vervangen door solide stalen staanders. Deze verandering zorgde voor meer ruimte en hoogte. Achter de zij-ingang is een lift gebouwd, waarmee men de eerste en de tweede etage kan bereiken. In 1988 was de tweede etage met eigen directe toegang via de lift gereed.

De tweede etage was niet meer nodig en werd aan de SC groep van de heer Landheer verhuurd. Burgemeester O. R. van den Bosch overhandigde in 1989 een oorkonde aan de firma Laimböck van ‘hofleverancier. Laimböck is tot op heden hofleverancier. Laimböck mocht al onder H.M. Koningin Moeder Emma en Koningin Wilhelmina de heraldieke wapens van ‘Hofleverancier’ voeren. De eerste etage werd in 1990 ook verhuurd aan de SC-groep.

In 1990 is ook de eerste etage aan de SC-Groep verhuurd. In 1991 werd door de directie besloten een alliantie aan te gaan met de Modana International Groep met als belangrijkste reden internationaal een sterkere positie te verkrijgen. Aldus werd in april 1992 Berkenrode na 46 jaar verlaten naar de bedrijfspanden van Modana in Hoofddorp. In 1992 heeft men het hoofdhuis geheel verhuurd aan de SC-Groep en nieuwbouw-vleugel aan de firma Schotte en Strijbis. In april 1997 heeft de heer Laimböck Berkenrode verkocht aan de heer Winnubst, die sedert 1995 onderhuurder van de SC-groep was.

Firma Laimböck anno nu

Laimböck is oorspronkelijk afkomstig uit het Oostenrijkse Tirol. De eerste winkel is opgericht in 1831 te Scheveningen. En nu bestaat Laimböck na een fusie met Modana tegenwoordig nog altijd, geroemd om de kwalitatief hoogwaardige handschoenen.

Na jarenlang domein van het exclusieve leerwarenatelier Laimböck Handschoenen geweest te zijn in landhuis Berkenrode, houdt nu o.a. de firma Nordex van directeur Michiel Winnubst kantoor in het gebouw dat de herinnering aan zowel de heerlijkheid Berkenrode als aan firma Laimböck levendig houdt.

De lastigste handschoenenmakers van Europa!

Artikel over Laimböck handschoenenmakers uit Geef Noord-Holland de ruimte, januari 1978.

Artikel over Laimböck handschoenenmakers uit Geef Noord-Holland de ruimte, januari 1978.

Vervolg van artikel over Laimböck uit Geef Noord-Holland de ruimte, januari 1978

Vervolg van artikel over Laimböck uit Geef Noord-Holland de ruimte, januari 1978

Heemstede op plaats 3 van meest leefbare gemeente van Noord-Holland, ideaal om hier je bedrijf te vestigen

Heemstede op plek 3 meest leefbare omgeving

NOORD-HOLLAND – Bloemendaal was de meest leefbare gemeente in Noord-Holland in 2014. Dat blijkt uit onderzoek door het Ministerie van Binnenlandse zaken. Amsterdam kwam als minst leefbare gemeente naar voren.

De leefbaarometer geeft aan in welke mate de omgeving aansluit bij de eisen en wensen die er door de bewoners aan worden gesteld. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het woningaanbod in een gemeente, veiligheid in de buurt en de beschikbaarheid van voorzieningen.

Dit zijn de tien meest leefbare gemeenten:

 1. Bloemendaal
 2. Laren
 3. Heemstede
 4. Naarden
 5. Texel
 6. Castricum
 7. Heiloo
 8. Beemster
 9. Bergen
 10. Langedijk

En dit zijn de vijf minst leefbare gemeenten:

 1. Amsterdam
 2. Diemen
 3. Zaanstad
 4. Purmerend
 5. Uithoorn

Heemstede staat op nummer 3 meest leefbare gemeenten

Gemeente Heemstede op plaats 3 van meest leefbare gemeente van Noord-Holland. Dat blijkt uit onderzoek door het Ministerie van Binnenlandse zaken.

Heemstede ook perfect om je bedrijf te vestigen

Dat Heemstede een zeer aangename plek is om te wonen, dat is bekend. Maar Heemstede is ook een perfecte plek om te werken en dus om je bedrijf hier te vestigen. Waarom zou u misschien denken? Heemstede heeft niet alleen een authentieke uitstraling, maar is ook perfect gelegen in de randstad met goed toegangswegen naar bijvoorbeeld Schiphol en Amsterdam. Uw zakenrelaties kunnen u eenvoudig vinden, vanwege de goede bereikbaarheid.

Landhuis Berkenrode voor verhuur beschikbaar

De begane grond van het landhuis staat nu te huur als kantoor en is onder andere perfect geschikt voor bedrijven in de financiële sector, juridische sector, makelaardij, praktische geneeskunde, voor agenturen en handelsfirma’s.

De locatie van dit prachtige monumentale landgoed bevindt zich goed zichtbaar aan een belangrijke doorgaande weg (N208), op slechts 5 minuten van een intercity NS station (Heemstede-Aerdenhout) en op slechts 20 autominuten van Schiphol.

In de beschrijving kunt u alles lezen over de verhuur van het landhuis, uiteraard aangevuld met foto’s.

Berkenrode 001

Bron: rtvnh

 

 

Landhuis Berkenrode nu in het licht!

Berkenrode in het licht

Landhuis Berkenrode is na grondige renovatie nu in het licht te bewonderen!

Heemstede, landgoed Berkenrode – Landgoed Berkenrode kent een rijke geschiedenis, die in vele boeken en oude prenten terug te vinden zijn. Enige tijd heb ik mij in deze prachtige historische heerlijkheid mogen verdiepen.

Menig Heemstedenaar en voorbijganger zullen het met mij eens zijn dat het landhuis voor een authentieke uitstraling zorgt. Een van de vele juweeltjes in Heemstede.

Michiel Winnubst, eigenaar van het 18e-eeuwse landhuis Berkenrode, heeft het pand gronding in- en uitwendig laten renoveren. En sinds afgelopen vrijdag staat het landhuis in het licht. Hierdoor zijn de mooie contouren van het pand in deze donkere dagen voor kerst te bewonderen. Eenieder die langs de Herenweg rijdt of wandelt zal hier met volle geneugten van dit monumentale pand genieten. Ik zou tegen iedereen zeggen, loop eens langs en beleef een stukje historisch Heemstede.

Dit artikel is ook geplaatst in de Heemsteder van 16/12/’15: De Heemsteder – pagina 8 Landhuis Berkenrode

Door: Marlijn de Vries

Landhuis Berkenrode in het licht

Heemstede Berkenrode Combinatie

Wist u dat er op het landgoed Berkenrode een voetbalclub gevestigd was?

De Rooms Katholieke Sportvereniging Heemstede Berkenrode Combinatie (HBC) aan de Cruquiusweg is een voetbalclub van puur Heemsteedse oorsprong. HBC dateert van 1917, via voorloper Voetbal Vereniging Heemstede.

VV ‘Heemstede’, opgericht in 1902, speelde eerst op een terrein bij het Molentje van Groenendaal en daarna op een veldje aan de Meerweg. VV Heemstede moest in 1917 (tijdens de WOII) vanwege een teruglopend ledental noodgedwongen fuseren met de katholieke voetbalclub Berkenrode. De katholieke voetbalclub Berkenrode was opgericht in 1912. Door de fusie ontstond het nieuwe Heemstede Berkenrode Combinatie (HBC). HBC speelde tot 1943 aan de Herenweg op het terrein van landgoed Berkenrode. De Duitse bezetters eisten het terrein op en HBC trok in bij RCH aan de Sportparklaan. Tegenwoordig is de club gevestigd op het Sportpark de Toekomst, aan de Cruquiusweg in Heemstede

Nederland – Belgie op Berkenrode

scan0008

Foto uit 1935 met op de achtergrond boven het HBC-complex met links een deel van de tribune speelde H.B.C. Een hoogtepunt was de wedstrijd van r.k.Holland tegen r.k.België in 1935, die door de Nederlanders werd gewonnen met 6-2.

H.B.C. en Bomans

Toen vader Bomand eenmaal op Berkenrode woonde, werd hij automatisch supporter van HBC. Toen werden de wedstrijden nog gespeeld op het voetbalterrein tegenover de kerk. In 1952 schreef Godfried op verzoek van voetbalclub HBC zijn Berkenrode-herinneringen’ op, een mengsel van werkelijkheid maar vooral fantasie waarin allerlei namen voorkomen die in Heemstede algemeen bekend zijn, zoals Van Lennep, pastoor Van der Tuyn en als lokale sportvedettes Kortekaas, Drayer , Van der Horst en Arie [= ‘Houtje’ Martin].

Mr. Bomans over voetbalclub H.B.C. in parochieblad Berkenrode van october 1937.

Mr. Bomans over voetbalclub H.B.C. in parochieblad Berkenrode van oktober 1937.

HBC ‘de ere tribune’

Mr. Bomans was een groot supporter van de voetbalclub ‘Heemstede-Berkenrode-Combinatie’(HBC) en was met andere wereldlijke en vooral geestelijke autoriteiten regelmatig te vinden op de (ere)tribune van deze vereniging. Op de foto hieronder zijn de Kerkelijke en wereldlijke autoriteiten gebroederlijk beschut tegen de regen. Van de priesters noemen we slechts: plebaan Rikmanspoel, kapelaan Detemeyer van de Bavo-kathedraal en kapelaan M.C.Caarls van de kerk in de Jansstraat. Vooraan derde van links: gemeentesecretaris Swolfs, vierde: dr. Droog en vijfde/zesde; mr.J.B.Bomans en diens echtgenote.

12108210_1639638039637731_6471803732708040196_n

Bron: Hans Krol

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *